Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat de rechtsregels in de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling. De wederzijdse rechten en plichten zijn meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Vanaf het moment dat u een arbeidsovereenkomst bent aangegaan, heeft u te maken met het arbeidsrecht.

Sueters & Van de Polder helpt werkgevers om hun organisatie soepel in te richten en biedt ondersteuning bij grote en kleine vraagstukken of procedures. Juist omdat dit rechtsgebied de relatie regelt tussen mensen op de werkvloer, hebben we oog voor uw belangen en de emoties, die daarbij spelen. Overigens kunnen ook werknemers bij Sueters & Van de Polder terecht voor hulp bij een geschil. Denkt u aan een ontslag of een loonvordering.