Arbeidsrecht

Voor alle vragen over arbeidsrecht kunt u bij ons terecht. We adviseren en ondersteunen werkgevers, HRM-managers, personeelsadviseurs en werknemers.

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied en volop in beweging. Het is voor u dan ook best lastig om goed op de hoogte te zijn van alle wet- en regelgeving . Een deskundige jurist kan u hierbij helpen. Om u een idee te geven over wat SuetersVandePolder regelmatig doet:

  • het opstarten van een ontslagtraject, procederen bij het UWV of de kantonrechter;
  • het verweer voor werknemers bij het UWV en de kantonrechter. Zo nodig starten we een kort geding om toelating tot het werk en doorbetaling van het salaris te regelen;
  • het al dan niet verlenen van ontslag op staande voet en het afdekken van de financiële risico’s  of het starten van een procedure voor een werknemer, die op staande voet is ontslagen;
  • het onderhandelen, adviseren en procederen over een ontslagvergoedingen,  transitievergoedingen en vaststellingsovereenkomsten;
  • het maken van  goede en heldere arbeidsovereenkomsten en reglementen;
  • het begeleiden van HRM-managers en ondernemers bij het reorganiseren van hun bedrijf;
  • hoe zorg je goed voor het bedrijf en een zieke werknemer.