Sociaal zekerheidsrecht

Veel mensen denken dat zij pas bij de rechter een goede jurist nodig hebben en dat zij het bezwaar zelf wel kunnen. Dat is jammer, want juist in bezwaarfase is bijstand van een goede jurist belangrijk. Zijn er fouten gemaakt in de bezwaarprocedure, dan kunnen deze in de beroepsfase vaak niet meer hersteld worden.

We behandelen alle zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht door heel Nederland. Om meer precies te zijn, kunt u bij ons terecht in de volgende situaties:

 • uw WIA uitkering is verlaagd, ingetrokken of geweigerd
 • uw WGA uitkering is verlaagd, ingetrokken of geweigerd
 • een IVA of Ziektewet-uitkering is afgewezen of stopgezet
 • uw Wajong uitkering is geweigerd of stopgezet
 • uw WW of Bijstand is verlaagd, ingetrokken of geweigerd
 • u  ontvangt geen Participatiewet uitkering maar u meent daar wel recht op te hebben
 • u heeft een sanctie (boete, korting) op uw uitkering gekregen
 • uw PGB wordt verlaagd/ingetrokken
 • uw AOW-uitkering wordt verlaagd/ingetrokken
 • Kinderbijslag
 • Algemene Nabestaande Wet (ANW)

Schakel ons zo vroeg mogelijk in. Voorkomen is beter dan genezen in een bezwaarprocedure.

Let op de gestelde termijnen. Doorgaans dient er binnen 6 weken bezwaar of beroep te zijn aangetekend. Bezwaar aantekenen nadat er 6 weken verstreken zijn, is meestal niet meer mogelijk.

Hulp nodig?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons.

Kosten

We behandelen iedere zaak tegen een vast tarief van € 175,- (excl. btw). Zo weet u dat u bent verzekerd van vakkundige bijstand tegen een goede en betaalbare prijs. Wel rekenen we nog een kilometervergoeding van 0,29 ct (excl. btw) als we moeten reizen voor een hoorzitting.