Sociaal zekerheidsrecht

Veel mensen krijgen hiermee van doen. U verliest u baan, u wordt ziek of u gaat met pensioen. In de meeste gevallen kunt u een beroep doen op het UWV of de SVB. Andere voorbeelden van sociale zekerheid zijn de studiefinanciering of kinderbijslag.

Het is verleidelijk om een bezwaarprocedure zelf te doen. Vaak worden juridische elementen dan over het hoofd gezien, waardoor u een zaak verliest en dat is niet nodig. Wij zorgen er juist voor dat in een bezwaarschriftprocedure uw zaak volledig onderzocht wordt en zo nodig leggen wij uw zaak voor aan een rechter.

Sueters & Van de Polder werkt niet met een uurtarief in zaken tegen het UWV, SVB of de gemeente. We rekenen een vaste prijs van € 175,- (excl. btw). Zo houdt u grip op de kosten.

U kunt bij ons terecht voor:

  • uw WIA uitkering is verlaagd, ingetrokken of geweigerd
  • een IVA of Ziektewet-uitkering is afgewezen of stopgezet
  • uw Wajong uitkering is geweigerd of stopgezet
  • uw WW of Bijstand is verlaagd, ingetrokken of geweigerd
  • u  ontvangt geen Participatiewet uitkering maar u meent daar wel recht op te hebben
  • u heeft een sanctie (boete, korting) op uw uitkering gekregen
  • uw PGB wordt verlaagd/ingetrokken
  • uw AOW-uitkering wordt verlaagd/ingetrokken
  • Kinderbijslag
  • Algemene Nabestaande Wet (ANW)

Schakel ons zo vroeg mogelijk in. Voorkomen is beter dan genezen in een bezwaarprocedure.

Let op de gestelde termijnen. Doorgaans dient er binnen 6 weken bezwaar of beroep te zijn aangetekend. Bezwaar aantekenen nadat er 6 weken verstreken zijn, is meestal niet meer mogelijk.