Het contractenrecht

Iedere ondernemer of particulier heeft dagelijks te maken met het overeenkomstenrecht. De meeste huis-tuin-en-keuken-handelingen geven zelden problemen. Naarmate het contractuele belang groter wordt en de overeenkomst moeilijker, nemen de kansen op onenigheden toe. Denkt u maar eens aan een verschillende uitleg van wat is afgesproken en de vraag of de ander de afspraken wel goed is nagekomen en wat de (rechts)gevolgen hiervan zijn. U kunt diegene dan, onder bepaalde voorwaarden, aansprakelijk stellen voor de schade. Het omgekeerde kan ook voorkomen: u wordt zelf aansprakelijk gesteld.

Sueters & Van de Polder adviseert en procedeert over alle kwesties, die met het contractenrecht te maken hebben. Zo maken wij heldere en korte contracten zonder ruimte voor interpretaties. Ook beoordelen wij uw kansen in een procedure en proberen wij de zaak in goed overleg tot een oplossing te brengen. Als dat niet lukt zorgen wij voor een adequate ondersteuning bij een procedure.