Het Erfrecht

Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na: de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen. Als een erflater een testament heeft opgemaakt, dan verkrijgen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in het testament is opgenomen. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wat de erfgenamen toekomt.

In dit rechtsgebied kunnen door emoties en onduidelijkheden eenvoudig conflicten ontstaan. Sueters & Van de Polder werkt samen met u om de afwikkeling in onderling overleg te regelen. Pas als dit niet lukt, kan een gerechtelijke procedure uitkomst bieden.