Ondernemingsrecht

Of het nu gaat over een geschil met een vennoot of een andere aandeelhouder, een aansprakelijkheidstelling van uw onderneming of bestuur,  SuetersVandePolder staat u vastberaden bij.  Ook wanneer u overweegt om een onderneming te (ver)kopen of te fuseren met een ander bedrijf, dan ziet u makkelijk dingen over het hoofd. Het fuseren met of overnemen van een andere onderneming is vaak een emotioneel proces vol financiële, juridische en fiscale valkuilen. Om een optimaal resultaat te bereiken en eventuele risico’s af te dekken, heeft u goede begeleiding nodig.

Eén van die valkuilen is het gebrek aan informatie en denken dat het wel goed zit. Voor het geval de overname toch niet doorgaat, is  de verkoper meestal huiverig met het geven van alle informatie.  Zeker wanneer de beoogde koper een directe concurrent is. Door goede afspraken te maken in het voortraject, zoals een geheimhouding in de intentieverklaring, voorkomt u dat de ander later iets met uw bedrjfsinformatie kan doen. Met behulp van een due diligence onderzoek brengen we alle juridische risico’s helder in beeld. Iedere stap in dit voortraject kan winst of verlies betekenen.

SuetersVandePolder kan u, onder meer, begeleiden bij:

  • het opstellen van Intentieverklaringen / geheimhouding
  • (Begeleiden bij) onderzoek naar juridische risico’s
  • Opstellen van contracten / garanties / vrijwaringen
  • Begeleiden bij onderhandelingen
  • Vaststellen van aansprakelijkheden
  • Juiste wijze van (ver)koop van een onderneming

Beschikt u nog niet over een goede accountant en fiscalist, die u daarbij begeleidt, dan hebben we een betrouwbaar netwerk van accountants en fiscalisten. Hiermee heeft SuetersVandePolder al veel bedrijfsovernames en fusies tot een goed einde gebracht.