Tarieven

Tijdens ons eerste gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we uw zaak. In dat gesprek  wordt -voor zoveel mogelijk direct- een beoordeling van uw rechtspositie gemaakt. Daarna maken we afspraken over hoe we verder gaan en wat de kosten zullen zijn.

Het eerste gesprek (van ongeveer 30 minuten) is gratis. Na dit kennismakingsgesprek ontvangt u een opdrachtbevestiging, waarin de gemaakte afspraken staan weergegeven en uw kansen en risico’s worden toegelicht. Het verdere verloop is afhankelijk van uw zaak en de gekozen aanpak.

Wij hanteren een uurtarief van € 125,00 exclusief BTW.  Afhankelijk van de zaak is het ook mogelijk om een vaste prijs overeen te komen.